Konsulter inom REACH, CLP, RoHS & industriella luftföroreningar

Tenviro miljö & kemi är en miljökonsultbyrå specialiserad på kemikalielagstiftning & (industriella) luftföroreningar. Som strategisk expert arbetar Tenviro för företag inom industri & handel, myndigheter & miljödepartement i hela Europa. Tenviro är en erfaren och betalbar specialist på:

Kemikalielagstiftning (REACH, CLP/ GHS & RoHS II): GHS piktogram
Industriella luftföroreningar:
Bakom Tenviro står Erwin Theelen som, efter 15 år tjänstgöring vid företag, myndigheter och REACH & CLP upplysningen, startade Tenviro för att marknadsföra praktiska och skräddarsydda utbildningar/ kurser och support. För mer information ring 0478-10254 eller
Genväg:
➡ REACH kurser
➡ REACH revisioner
➡ REACH konsult
➡ IED/ IPPC & BAT

Copyright © 2010 - 2017 Tenviro