REACH konsulter, CLP experter & specialister inom industriutsläpp

Tenviro AB är en konsultföretag specialiserad på kemikalielagstiftning & (industriella) luftföroreningar. Som strategisk expert hjälper vi små och stora företag inom industri & handel samt myndigheter i hela Sverige att efterleva komplexa EU regler. Vi är en erfaren och betalbar specialist på:

Kemikalielagstiftning REACH, CLP/ GHS & RoHS II:
Industriella luftföroreningar:
Tenviro grundades i 2010 av Erwin Theelen som har en lång erfarenhet inom företag, myndigheter samt REACH & CLP-upplysningen. Vid frågor använd kontaktformuläret, ring 0478-10254 eller

Copyright © 2010 - 2020 Tenviro