Anmälan öppen kurs eller bokning in-company kurs Tenviro (fyll i alla fält nedan)Villkor: Bokningen bekräftas inom 24 timmar (e-post). Kostnader är i SEK exclusive moms, och exklusive milersättning (kurser hos er):
- öppen hos oss (Lessebo) 4 450 kr, Online 3 450 kr per deltagare
- in-company hos er 12 950 kr (max. 15 deltagare), Online 11 110 kr (max. 10 deltagare)
- 10% rabatt vid flera kurser/ dagar, vid max. 5 deltagare in-company eller vid fler deltagare från samma organisation (öppen kurs).
Kostnader faktureras efter kursen, fakturan skickas som pdf och ska betalas inom 14 dagar. Vid avbokning 31 – 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kurspriset, vid avbokning mindre än 14 dagar (och om deltagare inte infinner sig till kursstart) debiteras fullt kurspris. Vid ombokning debiteras kursprisen efter orginal datum. Alla immateriella rättigheter såsom kursmaterial är Tenviro:s egendom. Kursmaterial får inte kopieras eller offentliggöras för en tredje parti. Tenviro ansvarar inte för indirekt skada i samband med kursen såsom på grund av utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. Tenviro:s ansvar begränsas till kursavgiften.Copyright © 2010 - 2022 Tenviro