REACH konsulter, CLP experter & specialister inom industriutsläpp

Tenviro AB är ett konsultföretag specialiserat på kemikalielagstiftning & (industriella) luftföroreningar. Som strategiska experter hjälper vi små och stora företag inom industri & handel samt myndigheter i hela Sverige att efterleva komplexa EU regler. Vi är erfarna och betalbara specialister på:

Kemikalielagstiftning REACH, CLP/ GHS & RoHS:
Industriella luftföroreningar:
Tenviro grundades i 2010 av Erwin Theelen som har en lång erfarenhet inom företag, myndigheter samt REACH & CLP-upplysningen.
Se gärna våra referensprojekt och priser/ timtaxa.
Vid frågor kan du altid kontaka oss

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro