Kurs i CLP (GHS) klassificering & märkning av blandningar

Förordningen EG 1272/2008 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier gäller för alla ämnen & blandningar som släpps på marknaden. Genom Arbetsmiljöregler gäller CLP märkningen även för behållare och rörledningar på arbetsplatsen. Alla kemikalieleverantörer och användare av kemikalier måste:
CLP kurs
Kursen vänder sig till dig som ansvarar för märkning av produkter/ arbetsplatsmärkning. Kursledare är Erwin Theelen som har mångårig erfarenhet med CLP klassificering inom industrin och REACH & CLP upplysningen. Kursupplägg:
Kursmålen är att lära dig klassificera & märka blandningar enligt CLP/ GHS.
Vi har även en CLP tool för att underlätta klassificeringen & märkningen!

Ladda ner broschyren eller se kurstillfällen och online bokning. Kursen genomförs ibland även på Engelska.
Se våra referensprojekt och kurspriser. Vid frågor använd kontaktformuläret, ring 0478-10254 eller

Copyright © 2010 - 2022 Tenviro