Kurs i CLP (GHS) klassificering & märkning av blandningar
2 förmiddagar Online: 25 & 26 okt 2021

Förordningen EG 1272/2008 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier gäller för alla ämnen & blandningar som släpps på marknaden. Genom Arbetsmiljöregler gäller CLP märkningen även för behållare och rörledningar på arbetsplatsen. Alla kemikalieleverantörer och användare av kemikalier måste:
CLP kurs
Kursen vänder sig till dig som ansvarar för märkning av produkter/ arbetsplatsmärkning. Kursledare är Erwin Theelen som har mångårig erfarenhet med CLP klassificering inom industrin och REACH & CLP upplysningen. Kursupplägg:
Kursmålen är att lära dig klassificera & märka blandningar enligt CLP/ GHS. Se våra referensprojekt och kurspriser.
Ladda ner broschyren eller boka kursen direkt. Kursen genomförs ibland även på Engelska.

Vi har nu även en CLP tool för att underlätta klassificeringen & märkningen av blandningar!
Vid frågor använd kontaktformuläret, ring 0478-10254 eller

Copyright © 2010 - 2021 Tenviro