REACH & CLP för nedströmsanvändare (fokus på att läsa exponeringsscenarier)

Det är inte bara Arbetsmiljöverkets lagstiftning som gäller vid användning av kemikalier, växande EU ämneslistor och exponeringsscenarier från leverantörer har allt större påverkan på organisationer som använder kemikalier. Få koll på alla regler kring Kemikaliehantering i vår kurs:
kursen vänder sig till bland annat arbetsmiljösamordnare. Kursledare är Erwin Theelen som har mångårig erfarenhet med kemikaliefrågor inom industrin och REACH & CLP upplysningen. Kursupplägg:
Kursmålen är att lära dig allt om gällande regler vid kemikaliehantering.

Ladda ner broschyren eller se kurstillfällen och online bokning.
Se våra referensprojekt & kurspriser. Vid frågor använd kontaktformuläret, ring 0478-10254 eller

Copyright © 2010 - 2022 Tenviro