Kemikalier i varor, REACH & RoHS II kurs för varuleverantörer

Kraven kring kemikalier i varor blir allt mer komplicerade och omfattande. REACH listor växer i rask takt, RoHS direktivets tillämpningsområde utökades och även POP-förordningen & Medical Device Regulation ändrades. Detta har stora konsekvenser för varuleverantörer (redskap, ICT, plastdelar, textil osv.). Lär dig allt om produktregler i vår kurs.

REACH compliance
Kursen vänder sig till dig som ansvarar för product compliance. Kursledare är Erwin Theelen som har mångårig erfarenhet av arbete med produktregler inom industrin och REACH & CLP upplysningen. Kursupplägg:
Kursmålen är att lära dig allt om REACH & RoHS produktcompliance.

Ladda ner broschyren eller se kurstillfällen (Småland, Uppsala, Falun, Online) och online bokning.
Se våra referensprojekt & kurspriser. Vid frågor kan du kontakta oss.

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro