Consulting, forskning & kurser inom industriella luftföroreningar

Den europeiska miljöpolitiken ändras hela tiden på grund av aktuella miljöproblem. Nya regler blir utfärdade och berör svensk lagstiftning och därmed myndigheter och industrin.

Som strategiska experter hjälper vi våra kunder med:
För mer information se:
  • Bästa Tillgängliga Teknik consulting
  • referensprojekt, ring: 0478-10254 eller

Copyright © 2010 - 2022 Tenviro