Consulting, forskning & kurser inom industriella luftföroreningar

Den europeiska miljöpolitiken ändras hela tiden på grund av aktuella miljöproblem. Nya regler blir utfärdade och berör svensk lagstiftning och därmed myndigheter och industrin.

Som strategiska experter hjälper vi våra kunder med:
För mer information se:

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro