REACH, CLP & RoHS kurser och utbildning inom kemikalieregler

Kemikalielagstiftning såsom REACH & CLP berör alla företag som tillverkar, importerar, levererar eller använder kemikalier. Även varuleverantörer berörs av REACH. Lär dig allt om EUs och svenska reglarna såsom tillstånd, klassificering, exponeringsbedömning, utfasering och informationskrav vid kemikaliehantering eller leverans av varor.
GHS/ CLP utbildning
Utifrån vår bakgrund inom REACH & CLP upplysningen och industrin, utvecklade vi praktiska kurser för olika företag och organisationer (följ länkarna för mer information & broschyrer). Kommande kurser (2021):
Genom våra utbildningar lär du dig allt om begränsningar, tillstånd, riskbedömning, utfasning, klassificering & informationskrav vid kemikaliehantering respektive varuleverans.

Se några Testimonials från våra kursdeltagare. Se gärna våra Referensprojekt och Kurspriser & villkor.
Boka din kurs online, vid frågor kan du använda kontaktformuläret, ringa 0478-10254 eller

Copyright © 2010 - 2021 Tenviro