Praktiska REACH, CLP & RoHS kemikalielagstiftning konsulter

REACH (EG/1907/2006) & CLP (EG/1272/2008) kemikalieförordningarna berör nästan alla företag som arbetar med kemiska produkter. Inte bara tillverkare och importörer berörs av reglerna, även distributörer och nedströmsanvändare såsom formulerare och producenter av varor.

Som före detta medlem i REACH & CLP upplysningen hjälper vi företag & myndigheter genom:
GHS/ CLP märkning
Se nedan för smidiga länkar till senaste lagstiftning, listor/ bilagor & guidor.
Vid frågor om REACH eller våra produkter kan du använda kontaktformuläret, ringa 0478-10254 eller


Copyright © 2010 - 2020 Tenviro